In memoriam
Eric Korstjens (1952 – 2018)Met een onaangekondigde enorme dreun kwam het nieuws bij alle leden van het Haarlems Straatorkest binnen op 24 april: Eric overleden.
Eric was een dominant, lief, grappig, en markant lid van het Haarlems Straatorkest. Daarnaast was hij het muzikaal geweten van de band. De stijl en het repertoire werden sterk door hem beïnvloed. Zijn grote kennis van muziek en zijn goed ontwikkelde gevoel voor stromingen gebruikte hij om ideeën te opperen waar het orkest veel aan had. Eerst vooral door de keuze van nummers, maar tenslotte ook toen hij meer interesse kreeg in het arrangeren van muziek. Hij laat enkele fijne arrangementen na en het is jammer dat hij enkele nieuwe ideeën niet meer heeft kunnen uitwerken. Eric was bassist en trombonespeler.
Na het spijtige maar onvermijdelijke sluiten van zijn muziekzaak Tipitina in de Schagchelstraat legde hij zich meer toe op zijn werk als DJ. Daar onderscheidde hij zich door buiten de gebaande paden te treden met verrassende stijlen en genres. Daarnaast vond Eric na enige tijd werk als plaatser van “slimme meters”. Dat vergde veel inspanning maar gaf ook voldoening en regelmaat in zijn bestaan wat hem in staat stelde weer meer tijd te besteden aan het Haarlems Straatorkest. Hij zat in een nieuwe opbouwfase met plannen en energie en zijn reis met zijn dochter naar New Orleans in april 2018 maakte daar deel van uit. Eric zijn dochter gaf een imponerend verslag van die reis tijdens de herdenkingsbijeenkomst die plaatsvond op 30 april in het Patronaat in Haarlem.
Het Haarlems Straatorkest zal Eric lang blijven missen maar zijn muzikale erfenis zal ons tijdens de repetities en optredens aan hem blijven herinneren.